Historische bibliotheek

Onderstaand treft u een lijst aan van de explosietekeningen van oudere VOLA modellen waarvan de onderdelen nog verkrijgbaar zijn. 
De explosietekeningen kunnen worden gedownload door er een te selecteren en op de knop “Download” te drukken. 
 

Uitleg bestandsnaam

sb11.0, r00, 1984 (010, 020, p, s)
sb (+ nummer) = nummer explosietekening

sb11.0, r00, 1984 (010, 020, p, s)
r (+ nummer) = nummer revisie

sb11.0, r00, 1984 (010, 020, p, s)
1984 = jaartal explosietekening

sb11.0, r00, 1984 (010, 020, p, s)
(010, 020, p, s) = productnaam

Pinterest