VOLA fotowedstrijd 2024

Fotowedstrijd – VOLA photo 2024

1. Deelnemen
Iedere professionele ontwerper woonachtig in België of Luxemburg kan aan deze wedstrijd deelnemen. Wie deelneemt aan de wedstrijd verklaart zich akkoord met de voorwaarden van het wedstrijdreglement. Elke inbreuk op dit reglement heeft de uitsluiting van de deelnemer tot gevolg.

2. Thema
Deelnemen kan door een foto te maken over het thema “VOLA". Dit begrip wordt heel ruim beschouwd. In het gerealiseerde project dient VOLA te zijn gebruikt. Evenwel dient VOLA niet op elk beeld prominent zichtbaar te zijn.

3. Praktische richtlijnen voor de foto's.
Elke deelnemer mag maximum 5 foto's inzenden. Dit kan gebeuren op volgende e-mailadres: volaphoto@vola.com. Het gebruik van computertechnieken is toegelaten, maar niet wenselijk. Gerenderde beelden worden evenwel niet aanvaardt. Eerder ingediende beelden zijn niet toegelaten.

4. Indieningsprocedure
Alle inzendingen moeten uiterlijk binnen zijn voor 20 september 2024.
Een deelname is slechts geldig wanneer VOLA in het bezit is van bruikbare beelden met een resolutie van 150 dpi.

5. Uitsluiting
De deelnemers kunnen worden uitgesloten wegens:
• Laattijdige indiening.
• Niet bekendmaking van de identiteit van de ontwerper en/of betrokken.
• Plagiaat.

6. Eigendoms- en publicatierecht
Het eigendoms- en publicatierecht van elke ingezonden foto komt toe aan VOLA. De organisatie is bijgevolg vrij om de foto's verder te verspreiden, op de website te zetten, te verwerken in publicaties, ... mits natuurlijk de vermelding van de naam van de maker van de foto.

7. Terugzending
De geüploade foto's kunnen digitaal opgevraagd worden door VOLA.

8. Jury en beoordeling
De jury bestaat uit professionelen actief in de wereld van architectuur, design en interieurarchitectuur. Zij maakt uit de ontvangen inzendingen een selectie en duidt 2 prijswinnaars aan. De jury neemt vooral de artistieke waarde, fotografische kwaliteit, originaliteit en de invalshoek op VOLA in rekening. Bij de beoordeling worden de werken geanonimiseerd zodat de objectiviteit volledig gewaarborgd is. De beslissing van de jury is bindend. Er is geen mogelijkheid om de uitspraak van de jury te herroepen. De indieners van de geselecteerde foto's worden schriftelijk of via email op de hoogte gebracht.

9. Algemene verplichtingen
Door inzending van een dossier aanvaardt de deelnemer uitdrukkelijk de bepalingen en voorwaarden van dit reglement. Elk geschil aangaande deze wedstrijd zal voorgelegd worden aan de jury. Het besluit van de jury is bindend voor alle partijen. VOLA behoudt het recht de echtheid van bepaalde gegevens na te gaan en hierover inlichtingen in te winnen
VOLA behoudt zich het recht voor alle aanpassingen aan te bevelen die het voor de uitvoering van het ontwerp nodig achten.

10. Winnaars
Er worden 2 winnaars gekozen door de jury.

VERBINDEN MET VOLA
Posts from Instagram - follow us @vola.denmark
Deense design traditie VOLA experience Een gegarandeerde duurzaamheid

Door voor VOLA te kiezen, maak je deel uit van het blijvende erfgoed van iconisch Deens design en uitzonderlijk vakmanschap.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder.

Contact